De commissie 'dagje uit' - 'Fotodag van het jaar' - 'Foto Safari'

De activiteiten van de fotoclub heeft tot doel het organiseren van activiteiten buiten de reguliere clubavonden om.

Zo wordt er ieder jaar een dagje uit georganiseerd waarbij het vooral een leuke dag moet zijn en er natuurlijk aandacht en mogelijkheden zijn voor fotograferen.

Commissie "Dagje-Uit"